Danmarks førende partner til virtualisering af service og sundhedsydelser.

Viewcare er Danmarks førende virksomhed inden for telesundhed. Siden 2010 har vi være med i og leveret nogle af de mest innovative og synlige projekter, sammen med visionære kommuner.

HJEMMEPLEJE

Kommuner har med succes implementeret brugen af skærmbesøg i hjemmeplejen. Viewcares velafprøvede platform, velfungerende implementeringsprogram og veldokumenterede ledelsesværktøjer er det bedste afsæt for at opnå høj faglighed, tilfredse borgere og en sund økonomi.

SYGEPLEJE

De stadig tidligere udskrivninger af patienter til eget hjem øger presset i den kommunale sygepleje. Viewcares platform gør det muligt at virtualisere ydelser, delegere ydelser til hjemmeplejen samt kontinuerligt at fastholde et højt fagligt niveau.

BOSTØTTE

Hjælp til borgere som modtager støtte efter §85, §107 og §108 kan på samme tid intensiveres og reducere kommunens omkostninger. Lange ugentlige besøg kan erstattes med daglige virtuelle besøg af kortere varighed.

AKUTPLADSER

Som alternativ og supplement til fysiske akutpladser, kan kommuner tilbyde borger midlertidige akutpladser i eget hjem. Viewcares kompetenceplatform sikrer, at syge- og hjemmeplejen kan behandle og hjælpe borgere i eget hjem.

MENTORSTØTTE

Hvis en borger har behov for ekstraordinær støtte til at få eller beholde et job, kan mentorstøtte have en afgørende indflydelse.
Med Viewcares løsning kan samtaler på video være med at øge den personlige kontakt og sikre, at borgeren når de aftalte mål.

Virtuel hjemmepleje

Virtuel sygepleje

Virtuel bostøtte

Interessante tal fra 2016

4368000 min

Sparet tid

312.000

Virtuelle besøg

1248000 km

Sparet kørsel