Danmarks førende kommune partner til virtualisering af service og sundhedsydelser.

Viewcare er Danmarks førende virksomhed inden for telesundhed. Siden 2010 har vi, sammen med visionære kommuner, været med i og leveret nogle af de mest innovative og synlige projekter.

kommune

Interessante tal fra danske kommuner i 2018

4737000 min

Sparet tid

345.000

Virtuelle besøg

1648000 km

Sparet kørsel

Læs her på siden om Viewcare’s løsninger på det kommunale område inkl. akutpladser og mentorstøtte.

Se også de 4 videoer om Viewcare’s løsninger på det kommunale område.

HJEMMEPLEJE

Kommuner har med succes implementeret brugen af skærmbesøg i hjemmeplejen. Viewcares velafprøvede platform, velfungerende implementeringsprogram og veldokumenterede ledelsesværktøjer er det bedste afsæt for at opnå høj faglighed, tilfredse borgere og en sund økonomi.

SYGEPLEJE

De stadig tidligere udskrivninger af patienter til eget hjem øger presset i den kommunale sygepleje. Viewcares platform gør det muligt at virtualisere ydelser, delegere ydelser til hjemmeplejen samt kontinuerligt at fastholde et højt fagligt niveau.

BOSTØTTE

Hjælp til borgere, som modtager støtte efter §85, §107 og §108, kan på samme tid intensiveres og reducere kommunens omkostninger. Lange ugentlige besøg kan erstattes med daglige virtuelle besøg af kortere varighed.

Se videoer om Viewcare's løsninger for det kommunale område

Virtuel hjemmepleje

Virtuel sygepleje

Virtuel bostøtte

AKUTPLADSER

Som alternativ og supplement til fysiske akutpladser kan kommuner tilbyde borger midlertidige akutpladser i eget hjem. Viewcares kompetenceplatform sikrer, at syge- og hjemmeplejen kan behandle og hjælpe borgere i eget hjem.

MENTORSTØTTE

Hvis en borger har behov for ekstraordinær støtte til at få eller beholde et job, kan mentorstøtte have en afgørende indflydelse.
Med Viewcares løsning kan samtaler på video være med til at øge den personlige kontakt og sikre, at borgeren når de aftalte mål.

Top